Bibliography
in Photographic subjects

Bibliography

Archives

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde/Royal Netherlands Institute of South-east Asian and Caribbean Studies (KITLV), Leiden University Library Special Collections, Leiden.

Koninklijk Bibliotheek/Royal Library (KB), The Hague.

Koninklijk Huisarchief/Royal Collections (KHA), The Hague.

Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie/Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (NIOD), Amsterdam.

Koninklijk Instituut voor de Tropen/Royal Tropical Institute (KIT), Amsterdam.

Nationaal Archief/National Archive (NL-HaNA), The Hague.

Published primary sources

Aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina en Zijne Hoogheid Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, ter gelegenheid van hoogst derzelver huwelijk op 7 Februari 1901; Namens Banda's ingezetenen eerbiedig aangeboden door hun afgevaardigde A.E. Brunier, Directeur van de Bandasche Perkeniers- en Handels Vereeniging te Banda Neira (Banda Neira, 1901).

Adam, L. , ‘The courtyards, gates and buildings of the Kraton of Yogyakarta’, trans. Rosemary Robson-McKillop, first published 1940, in S. Robson (ed.), The Kraton: Selected Essays on Javanese Courts (Leiden: KITLV Press, 2003), pp. 13–40.

Bas, W. G. de (ed.), 25 jaar geschiedenis van Nederland 1898–1923 (Amsterdam: Dalmeijer's Volksuniversiteit, 1923).

Broek, H. J. van den , Hier Radio-Oranje; Vijf jaar radio in oorlogstijd (Amsterdam: Vrij Nederland, 1947).

Brooshooft, P. , De ethische koers in de koloniale politiek (Amsterdam: J. H. de Bussy, 1901).

Catalogus van de Jubileum-Tentoonstelling 1923 gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig regeeringsjubileum van H.M. de koningin in het Koloniaal Instituut te Amsterdam 3–30 September (Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1923).

De gouden kroon; Gedenkboek bij gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van H.M. koningin Wilhelmina (Haarlem: Spaarnestad, 1948).

De veertigjarige regeering van H.M. Koningin Wilhelmina; 1898–6 September–1938. Oranje album (Amsterdam: Holdert & Co., 1939).

Djajadiningrat, A. , Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat (Amsterdam and Batavia: G. Kolff & Co., 1936).

Gedenkbladen 25-jarig regeerings-jubileum van H.M. onze geëerbiedigde Koningin Wilhelmina (Soerabaya: Soerabaiasch Comité tot Herdenking van het Regeerings-Jubileum, 1923).

Gent, L. F. W. A. van Penard , and D. A. Rinkes , Gedenkboek voor Nederlandsch-Indië; Ter gelegenheid van het regeeringsjubileum van H.M. de Koningin, 1898–1923 (Batavia: G. Kolff & Co., 1923).

Groneman, I. , In den kedáton te Jogjåkártå; Oepåtjårå, ampilan en toneeldansen (Leiden: Brill, 1888).

Groneman, I. , De wajang orang Pregiwa in den kraton te Jogjakarta, in Juni 1899 (Semarang: Van Dorp & Co., 1899).

Herinnering aan den Oranje-Zaterdag 9 September 1933 ter gelegenheid van het 35-jarig regeerings-jubileum van HM Koningin Wilhelmina (Amterdam: Holdert & Co., 1933).

Het Prinselijk Huwelijksfeest (Haarlem: De Spaarnestad, 1937).

Hoofdbestuur, Studeerenden Vereeniging Jong-Java, Jong-Java's Jaarboekje (Weltevreden: Kolff, 1923).

Jagt, M. B. van der , Mollukkenreis 10 September–3 November 1923 (Den Haag: 1935).

Kaan, R. F. , Oranje & Indonesië; Officieel herdenkingsalbum van het staatsbezoek van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernard aan Indonesië, in de zomer van 1971 (Den Haag: Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, 1971).

Kalff, S. , ‘Indië en het Oranjehuis’, Het Koloniaal Tijdschrift, 8 (1919): 1351–71.

Kartini, Raden Adjeng , Door duisternis tot licht; Gedachten over en voor het Javaansche volk, with an introduction by J. H. Abendanon (‘s-Gravenhage: Luctor et Emergo, 1923).

Kasteel, P. A. (ed.), Oranje en de zes Caraïbische parelen; Officieel gedenkboek ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina (Amsterdam: De Bussy, 1948).

Kats, J. , and R. Sastrawidjana , Wajang-wong-spelen, gehouden op 3, 4, 5 en 6 September 1923 in de Kraton te Jogjakarta; In opdracht van Z.H. den Sultan Hamengkoe Boewana VIII (Weltevreden: G. Kolff and Co., 1924).

Kielstra, J. C. , Gedenkboek van het Algemeen Nederlandsch Verbond (Dordrecht and Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1923).

Koninklijke woorden over Nederland-Indonesië van Hare Majesteiten Koningin Wilhelmina en Juliana (Amsterdam and Antwerp: Wereldbibliotheek Vereeniging, 1950).

Kouwenaar, D. , Amsterdam tijdens het feestbetoon bij het 40-jarig regeerings­jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina van 5 tot 12 September 1938 (Amsterdam: De Bussy, 1938).

Lip, F. A. W. van der , Nederlandsch-Indisch Herinnerings-Album aan de verloving en het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana [en] Z.K.H. Prins Bernhard (Bandoeng: Alubu, 1937).

Mansvelt, W. M. F. , ‘De economische ontwikkeling van Ned. Indië sedert 1898’, in Bij het regeerings jubileum 1898–1938 van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina (Batavia: Kantoor voor de Volkslectuur, 1938), pp. 51–63.

Nationaal huldigingsdéfilé voor H.M. de Koningin op zaterdag 9 september 1933 in het Olympisch Stadion te Amsterdam (Amsterdam: L. F. J. Thoolen, 1933).

NNGPM, Oil Facilities: Nederlandsche Nieuw Guinee Petroleum Maatschappij (The Hague: Nederlandsche Nieuw Guinee Petroleum Maatschappij, 1957).

Officieel programma van de feesten, die gevierd zullen worden te Batavia ter gelegenheid van de troonbestijging en inhuldiging van Hare Majesteit Wilhelmina Helena Paulina Maria, Koningin der Nederlanden (Batavia: Het Centraal Comité, 1898).

Oranje Album 1898–September–1938 veertig jaren koningin (Amsterdam: Holdert & Co, 1938).

Oranje en de zes Caraïbische parelen; Officieel gedenkboek ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, Helena, Pauline, Maria, 1898–31 augustus–1948 (Amsterdam: De Bussy, 1948).

Oranje-album ter herinnering aan het 50-jarig regeringsjubileum en de abdicatie van H.M. Koningin Wilhelmina en de inhuldigingsfeesten van H.M. Koningin Juliana, September 1948 (Amsterdam: Holdert & Co., 1948).

Pigeaud, Th. , ‘The northern palace square in Yogyakarta’, trans. R. Robson-McKillop, originally published in Djåwå in 1940, in S. Robson (ed.), The Kraton: Selected Essays on Javanese Courts (Leiden: KITLV Press, 2003), pp. 1–12.

Queen Wilhelmina , ‘Troonrede van 17 September 1901’, in Troonredes, Openingsredes, Inhuldingsredes 1814–1963, introduced and annotated by E. van Raalte (‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1964), pp. 193–4.

Queen Wilhelmina, Eenzaam maar niet alleen (Amsterdam: Uitgeverij W. ten Have, 1959).

Rengelink, J. W. , and I. Mug , Koningin Wilhelmina 1898–1948 (Heemstede: Mubro, 1948).

Resink-Wilkens, A. J. ,‘The Yogya festival calendar’, trans. R. Robson-McKillop, first published 1932, in S. Robson (ed.), The Kraton: Selected Essays on Javanese Courts (Leiden: KITLV Press, 2003), pp. 83–90.

Schaik, J. R. H. van , Koningin Juliana; Officieel gedenkboek ter gelegenheid van de troonsbestijging van Hare Majesteit Koningin Juliana (Amsterdam: Scheltens & Giltay, 1948).

Schouten, J. , T. J. Jansen Venneboer and H. A. Bijker (eds), 1947–1997 5–5-R.I. (Doetinchem: WEDEO, 1997).

Sjahrir, S. , Indonesische overpeinzingen (Amsterdam: De Bezige Bij, 1945).

Stratenus, L. , Oranje-album, uitgegeven ter gelegenheid van het huwelijk van H.M. Koniningin Wilhelmina der Nederlanden en Z.H. Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin (Amsterdam: Boon, 1901).

Tal, T. , Oranjebloesems uit de gedenkbladen van Nederlands Israel (Amsterdam: Van Creveld & Co., 1898).

Tichelman, G. L. , Indonesische Bevolkingstypen (Rotterdam and ‘s-Gravenhage: Nijgh and Van Ditmar N.V., 1948).

Ven, D. J. van der , Neerlands Volksleven (Zaltbommel: P.M. Wink, 1920).

Visser, Th. C. M. , Jubileum Manifestatie ter gelegenheid van het 50-jaring regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina; 31 augustus 1948, Olympisch Stadion te Amsterdam (1948).

Wap, J. J. F., Gedenkboek der inhuldiging en feesttogten van Zijne Majesteit Willem II 1840–1842 (‘s Hertogenbosch: J.F. Demelinne, 1842).

Wilhelmina-Juliana gedenkalbum 1948 uitgegeven ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina en de inhuldiging van H.M. Koningin Juliana, 31 Augustus–6 Sept. 1948 (Haarlem: De Spaarnestad, 1948).

Winter, A. T. H. , ‘Het Nederlandsch-Indische Leger, 1898–1923’, in W. G. de Bas, 25 jaar geschiedenis van Nederland 1898–1923 (Amsterdam: Dalmeijer's Volksuniversiteit, 1923), pp. 257–66.

Zeeuw, P. de (ed.), Vorstin en Volk; Woorden van H.M. Koningin Wilhelmina (Baarn: Hollandia, 1945).

Zimmerman, V. , ‘The kraton of Surakarta in the year 1915’, trans. Rosemary Robson-McKillop, originally published in Djåwå in 1915, in S. Robson (ed.), The Kraton: Selected Essays on Javanese Courts (Leiden: KITLV Press, 2003), pp. 41–64.

Secondary sources

Aldrich, R. , Vestiges of Colonial Empire in France (New York: Palgrave Macmillan, 2005).

Aldrich, R. , and C. McCreery , ‘Empire tours: royal travel between colonies and metropoles’, in R. Aldrich and C. McCreery (eds), Royals on Tour: Politics, Pageantry and Colonialism (Manchester: Manchester University Press, 2018), pp. 1–22.

Aldrich, R. , and C. McCreery , ‘European sovereigns and their empires “beyond the seas”’, in R. Aldrich and C. McCreery (eds), Crowns and Colonies: European Monarchies and Overseas Empires (Manchester: Manchester University Press, 2016), pp. 1–26.

Alpers, S. The museum as a way of seeing’, in I. Karp and S. D. Lavine (eds), Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display (Washington, DC: Smithsonian Institution Press, 1991).

Anderson, B. , Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1990).

Anrooij, F. van , De koloniale staat 1854–1942; Gids voor het archief van het ministerie van Koloniën De Indische archipel (Den Haag: Nationaal Archief, 2009).

Appadurai, A. , ‘The colonial backdrop’, Afterimage (1997): 4–7.

Baggerman, A. , ‘Autobiography and family memory in the nineteenth century’, in R. Dekker (ed.), Egodocuments and History: Autobiographical Writing and its Social Context since the Middle Ages (Hilversum: Verloren, 2002), pp. 161–74.

Batchen, G. , Each Wild Idea: Writing, Photography, History (Cambridge, MA: MIT Press, 2001).

Batchen, G. , Forget Me Not: Photography and Remembrance (Amsterdam/New York: Van Gogh Museum/Princeton Architectural Press, 2004).

Behrend, T. E. , ‘Textual gateways: the Javanese manuscript tradition’, in A. Kumar and J. H. McGlynn (eds), Illuminations: The Writing Traditions of Indonesia (Jakarta, New York and Toronto: The Lontar Foundation, Weatherill, 1996), pp. 161–200.

Bennett, J. (ed.), Crescent Moon: Islamic Art and Civilisation in Southeast Asia (Adelaide/Canberra: Art Gallery of South Australia/National Gallery of Australia, 2006).

Berge, T. van den , H.J. van Mook; Een vrij en gelukkig Indonesië (Bussum: Thoth, 2014).

Beunders, H. , ‘Regina vivat! Regie vivat? In de publicitaire monarchy is de liefde tussen volk en vorst als het leven zelf’, in R. Meijer and H. J. Schoo (eds), De monarchie; Staatsrecht, volksgunst en het huis van Oranje (Amsterdam: Prometheus, 2002), pp. 101–36.

Bijl, P. , ‘Colonial memory and forgetting in the Netherlands and Indonesia’, in B. Luttikhuis and D. Moses (eds), Colonial Counterinsurgency and Mass Violence: The Dutch Empire in Indonesia (London: Routledge, 2014), pp. 261–81.

Bijl, P. , Emerging Memory: Photographs of Colonial Atrocity in Dutch Cultural Remembrance (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015).

Billig, M. , Talking of the Royal Family (London: Routledge, 1992).

Bloembergen, M. , Colonial Spectacles: The Netherlands and the Netherlands-Indies at the World Exhibitions, 1880–1931 (Singapore: NUS Press, 2006).

Bloembergen, M. , and R. Raben , ‘Wegen naar het nieuwe Indië, 1890–1950’, in M. Bloembergen and R. Raben (eds), Het koloniale beschavingsoffensief; Wegen naar het niewe Indië, 1890–1950 (Leiden: KITLV Press, 2009), pp. 7–24.

Boerdam, J. , and W. O. Martinius , ‘Family photographs: a sociological approach’, The Netherlands’ Journal of Sociology, 16.2 (1980): 95–120.

Bool, F. , ‘Between modernisation and tradition, 1925–1945’, in F. Bool, M. Boom and F. Gierstberg (eds), Dutch Eyes: A Critical History of Photography in the Netherlands (Zwolle: Waanders, 2007), pp. 147–90.

Boom, B. van der , ‘Orangisme en de bezetting’, in H. te Velde and D. Haks (eds), Oranje onder; Populair Orangisme van Willem van Oranje tot nu (Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2014), pp. 221–42.

Bosma, U. , Indiëgangers; Verhalen van Nederlanders die naar Indië trokken (Amsterdam: Bert Bakker, 2010).

Bosma, U. , and R. Raben , Being ‘Dutch’ in the Indies: A History of Creolisation and Empire, 1500–1920, trans. W. Shaffer (Athens, OH: Ohio University Press, 2008).

Bossenbroek, M. , Holland op zijn breedst; Indië en Zuid-Afrika in de Nederlandse cultuur omstreeks 1900 (Amsterdam: Bert Bakker, 1996).

Braam, E. van , and E. Elzinga , Wilhelmina; Koninklijk gekleed 1880–1962 (Zwolle: Waanders Uitgevers, 1998).

Bree, H. van , Het aanzien van Juliana (Utrecht: Het Spectrum, 2004).

Broomhall, S. , ‘Emotions in the household’, in S. Broomhall (ed.), Emotions in the Household, 1200–1900 (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008), pp. 1–37.

Broomhall, S. , and J. van Gent , Dynastic Colonialism: Gender, Materiality and the Early Modern House of Orange-Nassau (London: Routledge, 2016).

Broomhall, S. , and J. van Gent , Gender, Power and Identity in the Early Modern House of Orange-Nassau (London: Routledge, 2016).

Bruin, K. , ‘Distinction and democratization: royal decorations in the Netherlands’, The Netherlands’ Journal of Sociology, 23.1 (1987): 17–30.

Bryson, N. , Looking at the Overlooked: Four Essays on Still Life Painting (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990).

Cannadine, D. , ‘The context, performance and meaning of ritual: the British monarchy and the “invention of tradition”, ca. 1820–1977’, in E. Hobsbawm and T. Ranger (eds), The Invention of Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), pp. 101–64.

Cannadine, D. , Ornamentalism: How the British Saw Their Empire (London: Allen Lane, 2001).

Captain, E. , M. de Haan , F. Steijlen and P. Westerkamp (eds), De Indische zomer in Den Haag; Het cultureel erfgoed van de Indische hoofdstad (Leiden: KITLV Press, 2005).

Carpenter, B. , Willem Hofker 1902–1981: Painter of Bali (Wijk en Aalburg: Pictures Publishers, 1993).

Carvalho, T. R. de , ‘De konkinklijke streekdrachtkostuums nader bekeken’, in Oranje en de Nationale Streeckdrachten (Apeldoorn: Nationaal Museum, Paleis Het Loo, 2012), pp. 3–7.

Chambers, D. , ‘Family as place: family photograph albums and the domestication of public and private space’, in J. M. Schwartz and J. R. Ryan (eds), Picturing Place: Photography and the Geographical Imagination (London: I.B. Tauris, 2003), pp. 96–114.

Clulow, A. , The Company and the Shogun: The Dutch Encounter with Tokugawa Japan (New York: Columbia University Press, 2013).

Cohn, B. S. , ‘Representing authority in Victorian India’, in E. Hobsbawm and T. Ranger (eds), The Invention of Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), pp. 165–209.

Colenbrander, Th. , ‘De Koningin naar Indië’, De Gids, 83 (1919): 162–3.

Colombijn, F. , with M. Barwegen , Under Construction: The Politics of Urban Space and Housing During the Decolonization of Indonesia, 1930–1960 (Leiden: KITLV Press, 2010).

Conor, L. , Skin Deep: Settler Impressions of Aboriginal Women (Crawley: UWA Publishing, 2016).

Coppel, C. A. , ‘The Indonesian Chinese as “Foreign Orientals” in the Netherlands Indies’, in T. Lindsey (ed.), Indonesian Law and Society (Sydney: The Federation Press, 1999), pp. 33–41.

Coté, J. , ‘Reversing the lens: Kartini's image of a modernised Java’, in S. Protschky (ed.), Photography, Modernity and the Governed in Late-Colonial Indonesia (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015), pp. 176–84.

Cribb, R. , ‘Introduction: the late colonial state in Indonesia’, in R. Cribb (ed.), The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies 1880–1942 (Leiden: KITLV Press, 1994), pp. 1–10.

Dick, H. W. , Surabaya, City of Work: A Socioeconomic History, 1900–2000 (Athens, OH: Ohio University Centre for International Studies, 2002).

Dijk, J. van , R. Jongmans , A. Mansfeld , S. Vink and P. Westerkamp , Photographs of the Netherlands East Indies at the Tropenmuseum (Amsterdam: KIT Publishers, 2012).

Dijkhuis, H. , Monarchia; Het fenomeen van het koningschap (Amsterdam: Boom, 2010).

Djajadiningrat-Nieuwenhuys, M. , ‘Noto Soeroto: his ideas and the late colonial intellectual climate’, Indonesia, 55 (1993): 41–72.

Doel, H. W. van den , ‘Military rule in the Netherlands Indies’, in R. Cribb (ed.), The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies 1880–1942 (Leiden: KITLV Press, 1994), pp. 57–78.

Drieënhuizen, C ., ‘Objects, nostalgia and the Dutch colonial elite in times of transition, ca. 1900–1970’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 170 (2014): 504–29.

Drieënhuizen, C. , ‘Social careers across imperial spaces: an empire family in the Dutch-British world, 1811–1933’, Journal of Imperial and Commonwealth History, 44.3 (2016): 397–422.

Drooglever, P. , ‘De monarchie in Indië’, Ex Tempore, 17 (1998): 221–36.

Duuren, D. van , De kris; Een aardse benadering van een kosmisch symbool (Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1996).

Duuren, D. van , ‘Expeditions, collection, science: the Dutch fascination for the Papuans of New Guinea’, in S. Legêne and J. van Dijk (eds), The Netherlands East Indies at the Tropenmuseum: A Colonial History (Amsterdam: KIT Publishers, 2011), pp. 97–112.

Duuren, D. van , ‘Governors-general and civilians’, in M. Scalliet, K. van Brakel, D. van Duuren and J. ten Kate, Pictures from the Tropics: Paintings by Western Artists during the Dutch Colonial Period in Indonesia (Amsterdam: KIT Publishers, 1999), pp. 90–102.

Eckhardt, P. , ‘Wij zullen handhaven! De symbolische betekenis van de Nederlandse monarchie in Nederlands-Indië 1918–1940’, MA dissertation, University of Amsterdam, 2002.

Eckhardt, P. , ‘“Wij zullen handhaven!” Oranje feesten in Indië (1918–1940)’, Indische Letteren; Feesten in Indië, 21.1 (2006): 31–44.

Edwards, E. , Anthropology and Photography, 1860–1920 (New Haven, CT: Yale University Press, 1992).

Edwards, E. , The Camera as Historian: Amateur Photographers and Historical Imagination, 1885–1918 (Durham, NC: Duke University Press, 2012).

Edwards, E. , ‘Photographic “types”: the pursuit of method’, Visual Anthropology, 3:2–3 (1990): 235–58.

Edwards, E. , Raw Histories: Photographs, Anthropology and Museums (Oxford: Berg, 2001).

Edwards, E. , and J. Hart , ‘Introduction: photographs as objects’, in E. Edwards and J. Hart (eds), Photographs, Objects, Histories: On the Materiality of Images (London: Routledge, 2004), pp. 1–15.

Ensel, R. , De Nederlander in beeld; Fotografie en nationisme tussen 1920 en 1945 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014).

Eustace, N. , E. Lean , J. Livingstone , J. Plamper , W. M. Reddy and B. H. Rosenwein , ‘AHR conversation: the historical study of emotions’, American Historical Review, 117.5 (2012): 1487–1531.

Evers, C. G. , Onderscheidingen; Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2001).

Fasseur, C. , Wilhelmina; Krijgshaftig in een vormeloze jas (Amsterdam: Balans, 2001).

Fasseur, C. , and D. H. A. Kolff , ‘Some remarks on the development of colonial bureaucracies in India and Indonesia’, Itinerario, 10.1 (1986): 31–56.

Feith, J. , Wilhelmina Regina; Nederland gedurende veertig jaren (‘s-Gravenhage: Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 4th edn, 1938).

Frederick, W. H. , ‘The killing of Dutch and Eurasians in Indonesia's national revolution (1945–49): a “brief genocide” reconsidered’, in B. Luttikhuis and D. Moses (eds), Colonial Counterinsurgency and Mass Violence: The Dutch Empire in Indonesia (London: Routledge, 2014), pp. 133–54.

Ginkel, R. van , and B. Henkes , ‘On peasants and “primitive peoples”: moments of rapprochement and distance between folklore studies and anthropology in the Netherlands’, Ethnos: Journal of Anthropology, 68.1 (2003): 112–34.

Gorman, D. , Imperial Citizenship: Empire and the Question of Belonging (Manchester: Manchester University Press, 2006).

Govaars-Tjia, M. T. N. , ‘Hollands onderwijs in een koloniale samenleving; de Chinese ervaring in Indonesië 1900–1942’, PhD thesis, Leiden University, 1999.

Graaff, B. de , and E. Locher-Scholten , J.P. Graaf van Limburg Stirum; Tegendraads landvoogd en diplomaat (Zwolle: Waanders, 2007).

Grever, M. , ‘Colonial queens: imperialism, gender and the body politic during the reign of Victoria and Wilhelmina’, Dutch Crossing: A Journal of Low Countries Studies, 26.1 (2002): 99–114.

Grever, M. , ‘Koningin Wilhelmina en het feminisme of de ogenschijnlijke onverenigbaarheid van karakters’, Tijdschrift voor Genderstudies, 2.3 (1999): 4–19.

Grever, M. , ‘Staging modern monarchs: royalty at the World Exhibitions of 1851 and 1867’, in H. te Velde (ed.), Mystifying the Monarch: Studies on Discourse, Power, and History (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006), pp. 161–79.

Grever, M. , ‘Vorstin voor heel het vaderland? Orangisme en feminisme in het laatste kwaart van de negentiende eeuw’, De Negentiende Eeuw, 23.1 (1999): 76–88.

Grever, M. , and B. Waaldijk (eds), Transforming the Public Sphere: The Dutch National Exhibition of Women's Labor in 1898 (Durham, NC: Duke University Press, 2004).

Grever, M. , and B. Waaldijk , ‘Women's labor at display: feminist claims to Dutch citizenship and colonial politics around 1901’, Journal of Women's History, 15.4 (2004): 11–18.

Groeneveld, A. , ‘Photography in aid of science’, in Toekang potret: 100 Years of Photography in the Dutch Indies 1839–1939 (Amsterdam/Rotterdam: Fragment/Museum voor Volkenkunde, 1989), pp. 15–48.

Hay, M. E. , ‘Russia, Britain and the House of Nassau: the re-establishment of the Orange dynasty in the Netherlands, March–November 1813’, BMGN/Low Countries Historical Review, 133.1 (2018): 3–21.

Heidhues, M. S. , ‘Anti-Chinese violence in Java during the Indonesian Revolution, 1945–49’, in B. Luttikhuis and D. Moses (eds), Colonial Counterinsurgency and Mass Violence: The Dutch Empire in Indonesia (London: Routledge, 2014), pp. 155–75.

Heuven-van Nes, E. van , ‘“Een aandachtige bezichting ten volle waard”: De tentoonstelling van het werk van koningin Wilhelmina’, in M. E. Spliethoff, E. van Heuven-van Nes, M. Jansen and P. Rem, Koningin Wilhelmina; Schilderijen en tekeningen (Zwolle: Waanders and Stichting Paleis Het Loo, 2006), pp. 37–56.

Hight, E. M. , and G. D. Sampson , ‘Introduction: photography, “race”, and post-colonial theory’, in E. M. Hight and G. D. Sampson (eds), Colonialist Photography: Imag(in)ing Race and Place (London: Routledge, 2002), pp. 1–19.

Hinzler, H., ‘Onnes Kurkdjian: viewmaker and entrepreneur’, in J. L. Reed (ed.), Toward Independence: A Century of Indonesia Photographed (San Francisco: Friends of Photography, 1991), pp. 59–63.

Hirsch, J. , Family Photographs: Content, Meaning and Effect (Oxford: Oxford University Press, 1981).

Hirsch, M. , Family Frames: Photography, Narratives and Postmemory (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997).

Hirsch, M. , ‘Introduction: familial looking’, in M. Hirsch (ed.), The Familial Gaze (Hanover, NH: University Press of New England, 1999), xi–xxv.

Holt, C. , Art in Indonesia: Continuities and Change (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1967).

Hoogervorst, T. , and H. Schulte Nordholt , ‘Urban middle classes in colonial Java (1900–1942): images and language’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 173 (2017): 442–74.

Houben, V. J. H. , Kraton and Kumpeni: Surakarta and Yogyakarta, 1830–1870 (Leiden: KITLV Press, 1994).

Jansen, M. , ‘Koningin Wilhelmina en de fotografie’, in M. E. Spliethoff, E. van Heuven-van Nes, M. Jansen and P. Rem, Koningin Wilhelmina; Schilderijen en tekeningen (Zwolle: Waanders and Stichting Paleis Het Loo, 2006), pp. 57–68.

Jansen, M. , ‘Moeder en dochter in het Koninklijk Huisarchief’, Fotografisch Geheugen, 79 (2013): 7–9.

Jansen, M. , ‘De nationale gedaante’, in Oranje en de Nationale Streeckdrachten (Apeldoorn: Nationaal Museum, Paleis Het Loo, 2012), pp. 8–17.

Jansen, M. , ‘Uit de praktijk van hoffotograaf Franz Ziegler’, in N. Coppes, M. van Heteren and M. Jansen, Franz Ziegler, Virtuoso Fotograaf (1893–1939) (Zutphen: Walburg Pers, 2009), pp. 33–50.

Jongmans, R. , and J. van Dijk , ‘Photographs from the Netherlands East Indies: changing perspectives, different views’, in J. van Dijk, R. Jongmans, A. Mansfeld, S. Vink and P. Westerkamp, Photographs of the Netherlands East Indies at the Tropenmuseum (Amsterdam: KIT Publishers, 2012), pp. 15–39.

Kal, P. W. H. , Yogya Silver: Renewal of a Javanese Handicraft (Amsterdam: KIT Publishers, 2005).

Kam, G. , ‘Wayang wong in the court of Yogyakarta: the enduring significance of Javanese dance drama’, Asian Theatre Journal, 4.1 (1987): 29–51.

Kartomi, M. J. , ‘Music and meaning of réyog ponorogo’, Indonesia, 22 (1976): 84–130.

Knaap, G. J. , Inventaris Collectie G.L. Tichelman H814 (Leiden: KITLV Press, 1995).

Knapp, G. J. , with a contribution by Y. Soerjoatmodjo, Cephas, Yogyakarta: Photography in the Service of the Sultan (Leiden: KITLV Press, 1999).

Koch, J. , Koning Willem I 1772–1843 (Amsterdam: Boom, 2013).

Kok, R. , E. Somers and L. Zweers , Koloniale oorlog 1945–1949; Van Indië naar Indonesië (Amsterdam: Carrera, 2015).

Komter, A. E. , Social Solidarity and the Gift (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

Kuhn, A. , ‘A meeting of two queens: an exercise in memory work’, in M. Hirsch (ed.), The Familial Gaze (Hanover, NH: University Press of New England, 1999), pp. 196–207.

Kuitenbrouwer, V. , ‘Songs of an imperial underdog: imperialism and popular culture in the Netherlands, 1870–1960’, in J. M. MacKenzie (ed.), European Empires and the People: Popular Responses to Imperialism in France, Britain, the Netherlands, Belgium, Germany and Italy (Manchester: Manchester University Press, 2011), pp. 90–123.

Kurniadi, B. D. , ‘Yogyakarta in decentralised Indonesia: integrating traditional institution in democratic transitions’, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13.2 (2009): 190–203.

Kwartanada, D. , ‘The Tiong Hoa Hwee Koan School: a transborder project of modernity in Batavia, c. 1900s’, in S. Sai and C. Hoon (eds), Chinese Indonesians Reassessed: History, Religion and Belonging (Abingdon: Routledge, 2013), pp. 27–44.

Langford, M. , ‘Speaking the album: an application of the oral-photographic framework’, in A. Kuhn and K. E. McAllister (eds), Locating Memory: Photographic Acts (New York: Berghahn, 2006), pp. 223–45.

Langford, M. , Suspended Conversations: The Afterlife of Memory in Photographic Albums (Montreal: McGill-Queen's University Press, 2001).

Lechner, F. J. , The Netherlands: Globalization and National Identity (London: Routledge, 2008).

Legêne, S. , De bagage van Blomhoff en Van Breugel; Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme (Amsterdam: KIT Publishers, 1998).

Legêne, S. , ‘Dwinegeri: multiculturalism and the colonial past (or: the culture borders of being Dutch)’, in B. Kaplan, M. Carlson and L. Cruz (eds), Boundaries and their Meanings in the History of the Netherlands (Leiden: Brill, 2009), pp. 223–42.

Legêne, S. , ‘Enlightenment, empathy, retreat: the cultural heritage of the Ethische Politiek’, in P. ter Keurs (ed.), Colonial Collections Revisited (Leiden: CNWS, 2007), pp. 220–45.

Legêne, S. , ‘Flatirons and the folds of history: on archives, cultural heritage and colonial legacies’, in S. W. Wieringa (ed.), Traveling Heritages: New Perspective on Collecting, Preserving and Sharing Women's History (Amsterdam: Aksant, 2008), pp. 47–64.

Legêne, S. , Spiegelreflex; Culturele sporen van de koloniale ervaring (Amsterdam: Bert Bakker, 2010).

Legêne, S. , ‘Uitspaning en inkleuring; batik en koloniale beeldvorming in Nederland’, in Spiegelreflex; Culturele sporen van de koloniale ervaring (Amsterdam: Bert Bakker, 2010), pp. 119–56.

Legêne, S. , and J. van Dijk , ‘Colonial collections at the Tropenmuseum’, in S. Legêne and J. van Dijk (eds), The Netherlands East Indies at the Tropenmuseum: A Colonial History (Amsterdam: KIT Publishers, 2011), pp. 113–60.

Legêne, S. , and B. Waaldijk , ‘Mission interrupted: gender, history and the colonial canon’, in S. Stuurman and M. Grever (eds), Beyond the Canon: History for the Twenty-first Century (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007), pp. 188–204.

Legge, J. D. , Sukarno: A Political Biography (Singapore: Archipelago Press, 2003).

Lente, D. van , ‘Ideology and technology: reactions to modern technology in the Netherlands 1850–1920’, European History Quarterly, 22 (1992): 383–414.

Lente, D. van , Techniek en ideologie; opvattingen over de maatschappelijke betekenis van technische vernieuwingen in Nederland, 1850–1920 (Groningen: Wolters-Noordhoff and Forsten, 1988).

Lewis, S. L. , Cities in Motion: Urban Life and Cosmopolitanism in Southeast Asia, 1920–1940 (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).

Limpach, R. , De brandende kampongs van Generaal Spoor (Amsterdam: Boom, 2016).

Locher-Scholten, E. , ‘Colonial ambivalencies: European attitudes towards the Javanese household (1900–1942)’, in J. Koning, M. Nolten, J. Rodenburg and R. Saptari (eds), Women and Households in Indonesia: Cultural Notions and Social Practices (Richmond: Curzon Press, 2000), pp. 28–44.

Locher-Scholten, E. , Ethiek in fragmenten; Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische Archipel 1877–1942 (Utrecht: HES, 1981).

Locher-Scholten, E. , ‘From urn to monument: Dutch memories of World War II in the Pacific, 1945–1995’, in A. L. Smith (ed.), Europe's Invisible Migrants (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003), pp. 105–28.

Luttikhuis, B. , ‘Beyond race: constructions of “Europeanness” in late-colonial legal practice in the Dutch East Indies’, European Review of History, 20.6 (2013): 539–58.

Luttikhuis, B. , and C. Harink , ‘Voorbij het koloniale perspectief; Indonesische bronnen en het onderzoek naar de oorlog in Indonesië, 1945–49’, BMGN/Low Countries Historical Review, 132.2 (2017): 51–76.

Luttikhuis, B. , and D. Moses (eds), Colonial Counterinsurgency and Mass Violence: The Dutch Empire in Indonesia (London: Routledge, 2014).

Lyden, A. M. , A Royal Passion: Queen Victoria and Photography (Los Angeles: Getty Publications, 2014).

Lydon, J. , Photography, Humanitarianism, Empire (London: Bloomsbury, 2016).

Maier, H. , ‘Maelstrom and electricity: modernity in the Indies’, in H. Schulte Nordholt (ed.), Outward Appearances: Dressing State and Society in Indonesia (Leiden: KITLV Press, 1997), pp. 181–99.

Margry, P. J. , ‘Het “oranjegevoel” van koninginnedag; een ritualistische verzoening met de anachronie van de monarchie’, in H. te Velde and D. Haks (eds), Oranje onder; Populair Orangisme van Willem van Oranje tot nu (Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2014), pp. 243–66.

Marwoto-Johan, I. , ‘Ritual heirlooms in the Islamic kingdoms of Indonesia’, in J. Bennet (ed.), Crescent Moon: Islamic Art and Civilisation in Southeast Asia (Adelaide/Canberra: Art Gallery of South Australia/National Gallery of Australia, 2005), pp. 144–58.

Mauss, M. , The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies, trans. W. D. Halls (London: Routledge, 1990 [1950]).

Maxwell, A. , Colonial Photography and Exhibitions: Representations of the ‘Native’ and the Making of European Identities (London: Leicester University Press, 1999).

Maxwell, A. , Patriots against Fashion: Clothing and Nationalism in Europe's Age of Revolutions (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014).

Meulen, D. van der , Koning Willem III 1817–1890 (Amsterdam: Boom, 2013).

Miert, H. van , Bevlogenheid en onvermogen; Mr. J.H. Abendanon (1852–1925) en de Ethische richting in het Nederlandse kolonialisme (Leiden: KITLV Press, 1991).

Miksic, J. , and M. Heins , Karaton Surakarta: A Look into the Court of Surakarta Hadiningrat, Central Java (Singapore: Marshall Cavendish, 2006).

Monfries, J. , A Prince in a Republic: The Life of Sultan Hamengku Buwono IX of Yogyakarta (Singapore: ISEAS Publishing, 2015).

Monfries, J. , ‘The sultan and the revolution’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 164.2–3 (2008): 269–97.

Monter, W. , The Rise of Female Kings in Europe, 1300–1800 (New Haven, CT: Yale University Press, 2012).

Montijn, I. , Hoog geboren; 250 jaar adelijk leven in Nederland (Amsterdam/Antwerp: Uitgeverij Contact, 2012).

Morris, R. C. , ‘Introduction. Photographies east: the camera and its histories in East and Southeast Asia’, in R. C. Morris (ed.), Photographies East: The Camera and its Histories in East and Southeast Asia (Durham, NC: Duke University Press, 2009), pp. 1–28.

Morris, R. C. , ‘Photography and the power of images in the history of power: notes from Thailand’, in R. C. Morris (ed.), Photographies East: The Camera and its Histories in East and Southeast Asia (Durham, NC: Duke University Press, 2009), pp. 121–60.

Mrázek, R. , Engineers of Happy Land: Technology and Nationalism in a Colony (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002).

Mrázek, R. , ‘Say “cheese”: images of captivity in Boven Digoel (1927–43)’, in S. Protschky (ed.), Photography, Modernity and the Governed in Late-Colonial Indonesia (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015), pp. 255–80.

Nugent, M. , and S. Carter , ‘Introduction: Indigenous histories, settler colonies and Queen Victoria’, in M. Nugent and S. Carter (eds), Mistress of Everything: Queen Victoria in Indigenous Worlds (Manchester: Manchester University Press, 2016), pp. 1–24.

Ooijen, I. van , and I. Raaijmakers , ‘Competitive or multidirectional memory? The interaction between postwar and postcolonial memory in the Netherlands’, in B. Luttikhuis and D. Moses (eds), Colonial Counterinsurgency and Mass Violence: The Dutch Empire in Indonesia (London: Routledge, 2014), pp. 308–28

Oostindie, G. , De parels en de kroon; Het koningshuis en de koloniën (Amsterdam: De Bezige Bij, 2006).

Oostindie, G. , in cooperation with I. Hoogenboom and J. Verwey, Soldaat in Indonesië 1945–1950; Getuigenis van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis (Amsterdam: Prometheus, 2015).

Ortner, S. B. , ‘Resistance and the problem of ethnographic refusal’, Comparative Studies in Society and History, 37.1 (1995): 173–93.

Osta, J. van , ‘The emperor's new clothes: the reappearance of the performing monarchy in Europe, c. 1870–1914’, in H. te Velde (ed.), Mystifying the Monarch: Studies on Discourse, Power, and History (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006), pp. 181–92.

Osta, J. van , Het theater van de staat; Oranje, Windsor en de moderne monarchie (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1998).

Osteen, M. , ‘Introduction: questions of the gift’, in M. Osteen (ed.), The Question of the Gift: Essays Across Disciplines (London: Routledge, 2002), pp. 1–42.

Ouwehand, L. , Herinneringen in beeld; Fotoalbums uit Nederlands-Indië (Leiden: KITLV Press, 2009).

Pattynama, P. , ‘Interracial unions and the Ethical Policy: the representation of the everyday in Indo-European family albums’, in S. Protschky (ed.), Photography, Modernity and the Governed in Late-Colonial Indonesia (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015), pp. 133–62.

Peleggi, M. , Lords of Things: The Fashioning of the Siamese Monarchy's Modern Image (Honolulu, HI: University of Hawai'i Press, 2002).

Pemberton, J. , ‘The ghost in the machine’, in R. C. Morris (ed.), Photographies East: The Camera and its Histories in East and Southeast Asia (Durham, NC: Duke University Press, 2009).

Pemberton, J. , On the Subject of ‘Java’ (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1994).

Penders, C. L. M. , The West New Guinea Debacle: Dutch Decolonisation and Indonesia 1945–1962 (Leiden: KITLV Press, 2002), pp. 85–6.

Phillips, L. , ‘Media discourse and the Danish monarchy: reconciling egalitarianism and royalism’, Media, Culture & Society, 21 (1999): 221–45.

Pijper, G. , ‘Professor Dr. Pangeran Ario Hoesein Djajadiningrat. 8 December 1886–12 November 1960’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 117.4 (1961): 401–9.

Pinney, C. , Camera Indica: The Social Life of Indian Photographs (Chicago: University of Chicago Press, 1997).

Pinney, C. , Photography and Anthropology (London: Reaktion, 2011).

Poeze, H. A. , ‘From foe to partner to foe again: the strange alliance of the Dutch authorities and Digoel exiles in Australia, 1943–1945’, Indonesia, 94 (2012): 57–84.

Poeze, H. A. , ‘Walking the tightrope: internal Indonesian conflict, 1945–49’, in B. Luttikhuis and D. Moses (eds), Colonial Counterinsurgency and Mass Violence: The Dutch Empire in Indonesia (London: Routledge, 2014), pp. 176–97.

Poignant, R. , ‘The making of professional “savages”: from P.T. Barnum (1883) to the Sunday Times (1998)’, in C. Pinney and N. Peterson (eds), Photography's Other Histories (Durham, NC: Duke University Press, 2003), pp. 55–84.

Poole, D. , Vision, Race, and Modernity: A Visual Economy of the Andean Image World (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997).

Protschky, S. , ‘Burdens of proof: photography and evidence of atrocity during the Dutch military actions in Indonesia (1945–50)’, Journal of Southeast Asian Studies, forthcoming 2020.

Protschky, S. , ‘Camera ethica: photography, modernity and the governed in late-colonial Indonesia’, in S. Protschky (ed.), Photography, Modernity and the Governed in Late-Colonial Indonesia (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015), pp. 11–40.

Protschky, S. , ‘Dutch still lifes and colonial visual culture in the Netherlands Indies, 1800–1949’, Art History, 34.3 (2011): 510–35.

Protschky, S. , ‘Ethical projects, ethnographic orders and colonial notions of modernity in Dutch Borneo: G. L. Tichelman's Queen's Birthday photographs from the late 1920s’, in S. Protschky (ed.), Photography, Modernity and the Governed in Late-Colonial Indonesia (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015), pp. 71–102.

Protschky, S. , ‘The flavour of history: food, family and subjectivity in two Indo-European women's memoirs’, Journal of the History of the Family, 14 (2009): 369–85.

Protschky, S. , ‘Herman Salzwedel, antiquity and the camera’, in G. Newton (ed.), Garden of the East: Photography in Indonesia 1850s–1940s (Canberra: National Gallery of Australia, 2014), pp. 68–70.

Protschky, S. , Images of the Tropics: Environment and Visual Culture in Colonial Indonesia (Leiden: KITLV Press/Brill, 2011).

Protschky, S. , ‘Modern times in Southeast Asia, 1920s–1970s’, in S. Protschky and T. van den Berge (eds), Modern Times in Southeast Asia, 1920s–1970s (Leiden: Brill, 2018), pp. 1–14.

Protschky, S. , ‘Orangists in a red empire: salutations from a Dutch queen's supporters in a British South Africa’, in R. Aldrich and C. McCreery (eds), Crowns and Colonies: Monarchies and Empires (Manchester: Manchester University Press, 2016), pp. 97–118.

Protschky, S. , ‘Personal albums from early twentieth-century Indonesia’, in G. Newton (ed.), Garden of the East: Photography in Indonesia 1850s–1940s (Canberra: National Gallery of Australia, 2014), pp. 48–55.

Protschky, S. , ‘Race, class and gender: debates over the character of social hierarchies in the Netherlands Indies, circa 1600–1942’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 167.4 (2011): 543–56.

Protschky, S. , ‘Soldiers as humanitarians: photographing war in Indonesia (1945–49)’, in J. Lydon (ed.), Visualising Human Rights (Perth: UWA Publishing, 2018), pp. 39–62.

Protschky, S. , ‘Strained encounters: royal Indonesian visits to the Dutch court in the early twentieth century’, in R. Aldrich and C. McCreery (eds), Royals on Tour: Politics, Pageantry and Colonialism (Manchester: Manchester University Press, 2018), pp. 233–49.

Protschky, S. , ‘Tea cups, cameras and family life: picturing domesticity in elite European and Javanese family photographs from the Netherlands Indies, c. 1900–1942’, History of Photography, 36.1 (2012): 44–65.

Raben, R. , ‘Hoe wordt men vrij? De lange dekolonisatie van Indonesië’, in E. Bogaerts and R. Raben (eds), Van Indië tot Indonesië (Amsterdam: Boom, 2007), pp. 13–29.

Ravesloot, M. , ‘Jonkheer A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer 1888–1978: Landvoogt in tijden van crisis’, MA dissertation, Universiteit Utrecht, 2010.

Reed, C. V. , Royal Tourists, Colonial Subjects and the Making of a British World, 1860–1911 (Manchester: Manchester University Press, 2016).

Rehwinkel, P. , ‘Royalty is not essential … zoolang politici hun verantwoordelijkheid nemen’, in R. Meijer and H. J. Schoo (eds), De monarchie; Staatsrecht, volksgunst en het huis van Oranje (Amsterdam: Prometheus, 2002), pp. 73–100.

Reid, A. , An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra (Singapore: Singapore University Press, 2005).

Ricklefs, M. C. , A History of Modern Indonesia since c. 1200 (Stanford, CA: Stanford University Press, 4th edn, 2008).

Robson, S. , ‘Introduction’, in S. Robson (ed.), The Kraton: Selected Essays on Javanese Courts (Leiden: KITLV Press, 2003), pp. ix–xxvi.

Roodenburg, L. , Anceaux's Glasses: Anthropological Photography Since 1860 (Leiden: National Museum of Ethnology, 2002).

Rooy, P. de, ‘In oude en nieuwe vormen verpakte illusies: naar aanleiding van enkele recente studies over de geschiedenis van de volkskunde in Nederland’, BMGN/Low Countries Historical Review, 118 (2003): 193–205.

Rose, G. , Doing Family Photography: The Domestic, the Public and the Politics of Sentiment (Farnham: Ashgate, 2010).

Rose, G. , ‘Photographs and domestic spacings: a case study’, Transactions of the Institute of British Geographers, 28.1 (2003): 5–18.

Rosenwein, B. H. , Emotional Communities in the Early Middle Ages (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006).

Rosenwein, B. H. , ‘Worrying about emotions in history’, American Historical Review, 107.3 (2002): 821–45.

Said, E. W. , Culture and Imperialism (London: Random House, 1993).

Said, E. W. , Orientalism: Western Conceptions of the Orient (New York: Pantheon, 1978).

Scagliola, S. , ‘Cleo's “unfinished business”: coming to terms with Dutch war crimes in Indonesia's war of independence’, in B. Luttikhuis and D. Moses (eds), Colonial Counterinsurgency and Mass Violence: The Dutch Empire in Indonesia (London: Routledge, 2014), pp. 240–60.

Scalliet, M. , Antoine Payen, peintre des Indes orientales vie et écrits d'un artiste du XIXe siècle (1792–1853) (Leiden: Research School CNWS, 1995).

Scalliet, M. , ‘“Back to nature” in the East Indies: European painters in the nineteenth-century East Indies’, in M. Scalliet, K. van Brakel, D. van Duuren and J. ten Kate, Pictures from the Tropics: Paintings by Western Artists during the Dutch Colonial Period in Indonesia (Amsterdam: Pictures Publications/KIT Publishers, 1999), pp. 39–89.

Schaap, J. , Het recht om te waarschuwen; Over de Radio Oranje-toespraken van koningin Wilhelmina (Amsterdam: Anthos, 2007).

Schenk, M. G. , and J. B. Th. Spaan , De koniningin spraak; Proclomaties en radio-toespraken van HM Koningin Wilhelmina gedurende de oorlogsjaren 1940–1945 (Driebergen: Christelijk Lektuurkontakt, 1985).

Schoonhoven, G. van , ‘“Houd Oranje boven in de troep eronder”; de geschiedenis van de nationale feestdag Koninginnedag’, in R. Meijer and H. J. Schoo (eds), De monarchie; Staatsrecht, volksgunst en het huis van Oranje (Amsterdam: Prometheus, 2002), pp. 137–68.

Schoorl, J. , ‘In memoriam J. van Baal, 25-11-1909–9-8-1993’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 150.1 (1994): 3–12.

Schulte Nordholt, H. , ‘Modernity and middle classes in the Netherlands Indies: cultivating cultural citizenship’, in S. Protschky (ed.), Photography, Modernity and the Governed in Late-Colonial Indonesia (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015), pp. 223–54.

Schulte Nordholt, H. , ‘Onafhankelijkheid of moderniteit? Een geïllustreerde hypothese’, in M. Bloembergen and R. Raben (eds), Het koloniale beschavingsoffensief; Wegen naar het nieuwe Indië, 1890–1950 (Leiden: KITLV Press, 2009), pp. 105–20.

Schwarzenbach, A. , Königliche Träume: Eine Kultuurgeschichte der Monarchie von 1789 bis 1997 (Munich: Collection Rolf Heyne, 2012).

Schwarzenbach, A. , ‘Royal photographs: emotions for the people’, Contemporary European History, 13.3 (2004): 255–80.

Shiraishi, T. , ‘The phantom world of Digoel’, Indonesia, 61 (1996): 93–118.

Siegel, J. T. , ‘The curse of the photograph: Atjeh 1901’, in R. C. Morris (ed.), Photographies East: The Camera and its Histories in East and Southeast Asia (Durham, NC: Duke University Press, 2009), pp. 57–78.

Simpson, A. , ‘The ruse of consent and the anatomy of “refusal”: cases from indigenous North America and Australia’, Postcolonial Studies, 20.1 (2017): 18–33.

Soedarsono, Wayang Wong: The State Ritual Dance Drama in the Court of Yogyakarta (Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 1984).

Spence, J. , and P. Holland (eds), Family Snaps: The Meanings of Domestic Photography (London: Virago Press, 1991).

Staugaard, W. , ‘Koeda-K'pang’, Handelingen van het eerste congres voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Java (Weltevreden: Albrecht, 1921).

Stoler, A. L. , Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009).

Stoler, A. L. , Carnal Knowledge and Imperial Power (Berkeley, CA: University of California Press, 2002).

Stolwijk, A. , Atjeh; Het verhaal van de bloedigste strijd uit de Nederlandse koloniale geschiedenis (Amsterdam: Prometheus, 2016).

Strassler, K. , ‘Cosmopolitan visions: ethnic Chinese and the photographic imagining of Indonesia in the late colonial and early postcolonial periods’, The Journal of Asian Studies, 67.2 (2008): 395–432.

Strassler, K. , ‘Modelling modernity: ethnic Chinese photography in the Ethical era’, in S. Protschky (ed.), Photography, Modernity and the Governed in Late-Colonial Indonesia (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015), pp. 195–222.

Strassler, K. , Refracted Visions: Popular Photography and National Modernity in Java (Durham, NC: Duke University Press, 2010).

Stuurman, S. , Wacht op onze daden; Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat (Amsterdam: Bert Bakker, 1992).

Suryadinata, L. , The Culture of the Chinese Minority in Indonesia (Singapore: Times Books International, 1997).

Susilo, H. , ‘Wayang wong panggung: its social context, technique and music’, in S. Morgan and L. J. Sears (eds), Aesthetic Tradition and Cultural Transition in Java and Bali (Madison, WI: Centre for Southeast Asian Studies, University of Wisconsin, 1984), pp. 117–62.

Sutherland, H. , The Making of a Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi (Kuala Lumpur and Hong Kong: Heinemann Educational Books (Asia), 1979).

Sutherland, H. , ‘Notes on Java's regent families: Part I’, Indonesia, 16 (October 1973): 112–47.

Sutherland, H. , ‘Notes on Java's regent families: Part II’, Indonesia, 17 (April 1974): 1–42.

Sysling, F. , ‘Geographies of difference: Dutch physical anthropology in the colonies and the Netherlands, ca. 1900–1940’, BMGN/Low Countries Historical Review, 128.1 (2013): 105–26.

Sysling, F. , Racial Science and Human Diversity in Colonial Indonesia (Singapore: National University of Singapore Press, 2016).

Taylor, J. G. , ‘Costume and gender in colonial Java, 1800–1942’, in H. Schulte Nordholt (ed.), Outward Appearances: Dressing State and Society in Indonesia (Leiden: KITLV Press, 1997), pp. 85–116.

Taylor, J. G. Ethical policies in moving pictures: the films of J. C. Lamster’, in S. Protschky (ed.), Photography, Modernity and the Governed in Late-Colonial Indonesia (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015), pp. 41–70.

Taylor, J. G. , Global Indonesia (London: Routledge, 2013).

Taylor, J. G. , Indonesia: Peoples and Histories (New Haven, CT: Yale University Press, 2003).

Theuns-de Boer, G. , and S. Assa (with contributions by S. Wachlin), Isidore van Kinsbergen (1821–1905): Photo Pioneer and Theatre Maker in the Dutch East Indies (Zaltbommel, Leiden and Amsterdam: Aprilis/KITLV Press, 2005).

Toekang Potret: 100 Years of Photography in the Dutch East Indies 1839–1939, trans. M. Gibbs (Rotterdam/Leiden: Fragment/Museum voor Volkenkunde, 1989).

Toer, P. A. This Earth of Mankind, trans. M. Lane (Ringwood, Vic.: Penguin, 1982). First published as Bumi Manusia (Jakarta: Hasta Mitra, 1980).

Velde, H. te , ‘Cannadine, twenty years on: monarchy and political culture in nineteenth-century Britain and the Netherlands’, in H. te Velde (ed.), Mystifying the Monarch: Studies on Discourse, Power, and History (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006), pp. 193–203.

Velde, H. te , Gemeenschapszin en plichtsbesef; Liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870–1918 (The Hague: SDU, 1992).

Velde, H. te , ‘De koning is onschendbaar: de permanente spanning tussen Oranje en de grondwet’, in R. Meijer and H. J. Schoo (eds), De monarchie; Staatsrecht, volksgunst en het huis van Oranje (Amsterdam: Prometheus, 2002), pp. 49–72.

Vickers, A. , Bali: A Paradise Created (Ringwood, Vic.: Penguin, 1989).

Vickers, A. , A History of Modern Indonesia (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

Vink, S. , ‘Photography and science’, in J. van Dijk, R. Jongmans, A. Mansfeld, S. Vink and P. Westerkamp, Photographs of the Netherlands East Indies at the Tropenmuseum (Amsterdam: KIT Publishers, 2012), pp. 91–106.

Waaldijk, B. , and S. Legêne , ‘Ethische politiek in Nederland; cultureel burgerschap tussen overheersing, opvoeding an afscheid’, in Marieke Bloembergen and Remco Raben (eds), Het koloniale beschavingsoffensief; Wegen naar het niewe Indië, 1890–1950 (Leiden: KITLV Press, 2009), pp. 187–216.

Wachlin, S. , Woodbury & Page: Photographers Java (Leiden: KITLV Press, 1994).

Wassing-Visser, R. , Koninklijke geschenken uit Indonesië; Historische banden met het huis Oranje-Nassau (1600–1938) (Den Haag/Zwolle: Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau/Waanders, 1995).

Wassing-Visser, R. , Royal Gifts from Indonesia: Historical Bonds with the House of Orange-Nassau (1600–1938) (The Hague/Zwolle: House of Orange-Nassau Historic Collections Trust/Waanders, 1995).

Wessing, R. , ‘The kraton-city and the realm: sources and movement of power in Java’, in P. J. M. Nas, G. A. Persoon and R. Jaffe (eds), Framing Indonesian Realities: Essays in Symbolic Anthropology in Honour of Reimar Schefold (Leiden: KITLV Press, 2003), pp. 199–250.

Wijfjes, H. , ‘Rengelink, Jan Willem (1912–1999)’, in Biografisch Woordenboek van Nederland, http://inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn6/rengelink (last accessed 16 April 2018).

Willcock, S. , ‘Composing the spectacle: colonial portraiture and the coronation durbars of British India, 1877–1911’, Art History, 40.1 (2017): 132–55.

Wilterdink, N. , ‘The monarchy contested: anti-monarchism in the Netherlands’, The Netherlands’ Journal of Social Sciences, 26.2 (1990): 3–16.

Withuis, J. , Juliana; Vorstin in een mannenwereld (Amsterdam: De Bezige Bij, 2016).

Woodall, J. , ‘Introduction’, in J. Woodall (ed.), Portraiture: Facing the Subject (Manchester: Manchester University Press, 1997), pp. 1–28.

Zanten, J. van , Koning Willem II 1792–1849 (Amsterdam: Boom, 2013).

Zuiderweg, A. , ‘Vuurwerk, illuminaties en wijnspuitende fonteinen; VOC-feestvreugde in Batavia’, Indische Letteren; Feesten in Indië, 21.1 (2006): 81–94.

Zuthem, H. van , ‘Nationale kleederdrachten van Harer Majesteits onderdanen bekeken’, in Oranje en de Nationale Streeckdrachten (Apeldoorn: Nationaal Museum, Paleis Het Loo, 2012), pp. 14–19.

Zweers, I. , ‘Commercial photography’, in Toekang potret: 100 Years of Photography in the Dutch Indies 1839–1939 (Amsterdam/Rotterdam: Fragment/Museum voor Volkenkunde, 1989), pp. 53–120.

Zweers, L. , De gecensureerde oorlog; Militairen versus media in Nederlands-Indië 1945–1949 (Zutphen: Walburg Pers, 2013).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

Photographic subjects

Monarchy and visual culture in colonial Indonesia

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 59 44 5
PDF Downloads 51 20 4